Şeytan, Melek ve Komünist

Şeytan, Melek ve Komünist By Nedim Gürsel, eytan Melek ve Kom nist Nedim G rsel in beklenen roman Yollar yirminci y zy l n b y k y k mlar n ya am Berlin de kesi en ki i Harp Okulu eski rencisi e cinsel ve kom nist Ali Albayrak Okuldaki ve T rkiye Kom nist Partisi nd
 • Title: Şeytan, Melek ve Komünist
 • Author: Nedim Gürsel
 • ISBN: 9786051119724
 • Page: 451
 • Format: Paperback
 • Şeytan, Melek ve Komünist By Nedim Gürsel, Nedim G rsel in beklenen roman Yollar yirminci y zy l n b y k y k mlar n ya am Berlin de kesi en ki i Harp Okulu eski rencisi, e cinsel ve kom nist Ali Albayrak Okuldaki ve T rkiye Kom nist Partisi ndeki lakab Melek hayran, hatta k oldu u N z m Hikmet i ihbar eden raporlar ndaki kod ad eytan ehvet d k n ark c pek ve onunla tutkulu bir a k ya aNedim G rsel in beklenen roman Yollar yirminci y zy l n b y k y k mlar n ya am Berlin de kesi en ki i Harp Okulu eski rencisi, e cinsel ve kom nist Ali Albayrak Okuldaki ve T rkiye Kom nist Partisi ndeki lakab Melek hayran, hatta k oldu u N z m Hikmet i ihbar eden raporlar ndaki kod ad eytan ehvet d k n ark c pek ve onunla tutkulu bir a k ya ayan biyografi yazar.Siyaset ve iddeti sorgulayan bu okkatmanl roman bilinmeyen y nleriyle N z m Hikmet in hayat hik yesi olarak da okuyabilirsiniz, yirminci y zy l tarihiyle bir hesapla ma olarak daBir tren penceresiydi eskiden, imdi bir eski t fek De il h zl trenlerin, mar andizlerin bile u ramad bir istasyon yle ss z, terkedilmi , karda k ta yapayaln z Son Otob s benzer duygularla yazm olmal air Baba, bunu imdi daha iyi anl yor Burda, bu ya ta, bu ulu cam n kar s nda tek ba na otururken Tek ba na say lmaz asl nda, camdaki suretiyle birlikte demlenirken Ancak imdi, karl bir Berlin gecesinde an msarken ge mi i, yolun sonuna gelmi ken Mal bulmu Ma ribi gibi sevinmi ti o iiri Budape te de ele ge irip Stasi ye g nderdi inde air Baba yla kt t m yolculuklar da o yolculuk gibi geride kald Ankara, Bursa, Sofya, Leipzig, Moskova
  Şeytan, Melek ve Komünist By Nedim Gürsel,
  • UNLIMITED BOOK ↠ Şeytan, Melek ve Komünist - by Nedim Gürsel
   Nedim Gürsel

  About "Nedim Gürsel"

  1. Nedim Gürsel

   Nedim G rsel was born in Gaziantep, Turkey, in 1951 He published his first novellas and essays in Turkish literary magazines in the late 60s After the coup d tat in 1971, he had to testify in court for one of his articles This led to his decision to temporarily reside in France He studied Comparative Literature at the Sorbonne in Paris and completed his dissertation in 1979 on N zim Hikmet and Louis Aragon G rsel then returned to Turkey, but the military putsch of 1980 sent him back into exile in France He first wrote articles and travel reports which were published in Le Monde , as well as in the Turkish newspapers Cumhuriyet and Milliyet Today he teaches contemporary Turkish literature at the Sorbonne and directs the Centre National de la Recherche Scientifique.

  260 thoughts on “Şeytan, Melek ve Komünist”

  1. Naz m Hikmet, Berlin, Moskova, A k G zel bir roman olabilirmi asl nda ama yazar o kadar daldan dala atlam , yle uzatm ki anlatmak istedi ini, tam olarak ne anlatmak istedi i de me hul bence bir bulama km ortaya.


  2. This book is unbearable The writing is constantly exaggerated, with uncomfortable and mindless constructs that slow the pace of the story to a complete stall The author overuses cliche phrases and topics, uncalled for sexual images.


  3. Bana, yazar bunu niye yazm , niye b yle bir i e giri mi dedirten kitaplardan biri slupsuz, ger ek etkisi uyand rmayan bir anlat c , da n k, zorlama bir kurgu, etrafa yerle tirilmi ama s z, kli e al nt lar stelik kitab daha sansasyonel hale getirmek ama l oldu u belli olan yer yer ince yer yer sert bir Naz m a hakaret etme abas Di erleri bir yana da, zellikle Yahya Kemal ile Naz m n annesinin ili kisinden bahsedilen b l mdeki edepsiz mizahtan hi ama hi ho lanmad m Ba ka pek ok olumsuz rne i de g [...]


  4. L Ange Rouge is a tripartite novel centered on a biographer s search for the truth about the life of the Turkish poet N zim Hikmet and the reflections of a man who fell in love with the poet s verses, person and ideology but who ultimately betrayed him.The biographer of the Turkish poet N zim Hikmet is drawn to Berlin in the dead of winter after the receipt of a mysterious phone call promising him documents that reveal a new aspect of the poet s life and his involvement in the Communist Party Fo [...]  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *