Čista slika Srbije

Čista slika Srbije By Aleksandar Ilić, ista slika Srbije ista slika Srbije je zbirka tekstova objavljenih na sajtu izdava ke ku e Laguna nastalih u okviru projekta Blog dan Pored toga ovo je istovremeno i prva knjiga u ediciji elektronskih knjiga Blog dan
 • Title: Čista slika Srbije
 • Author: Aleksandar Ilić
 • ISBN: -
 • Page: 293
 • Format: ebook
 • Čista slika Srbije By Aleksandar Ilić, ista slika Srbije je zbirka tekstova objavljenih na sajtu izdava ke ku e Laguna , nastalih u okviru projekta Blog dan Pored toga ovo je istovremeno i prva knjiga u ediciji elektronskih knjiga Blog dan i prva Lagunina elektronska knjiga Tema prvog Blog dana bila je ekologija Posebno za ovu priliku svi u esnici napisali su po jedan tekst, koji je u decembru 2010 godine ista slika Srbije je zbirka tekstova objavljenih na sajtu izdava ke ku e Laguna , nastalih u okviru projekta Blog dan Pored toga ovo je istovremeno i prva knjiga u ediciji elektronskih knjiga Blog dan i prva Lagunina elektronska knjiga Tema prvog Blog dana bila je ekologija Posebno za ovu priliku svi u esnici napisali su po jedan tekst, koji je u decembru 2010 godine objavljen i na Laguninoj blog stranici.Blog dan je prvi projekat ove vrste u Srbiji i predstavlja jedinstven primer veb aktivizma u itavom regionu, nastao je iz elje IP Laguna da svojim dvanaestogodi njim iskustvom i poverenjem koje je stekla u zajednici uti e na preuzimanje vlastite i kolektivne odgovornosti u re avanju aktuelnih problema Ovom akcijom eleli smo da autoritet i uticaj pisaca koje oni u ivaju kod italaca iskoristimo u cilju skretanja pa nje na bitne probleme u dru tvu Tako e, i itaoci su mogli da u estvuju u pomenutoj akciji ostavljanjem svojih komentara na blogu i direktnom interakcijom sa autorima Uvereni smo da e ovakav jedinstveni vid komunikacije autora i italaca za iveti na ovim prostorima i bitno i kvalitativno uticati na menjanje na ih navika.Blog dan e se odr avati etiri puta godi nje, uvek e imati drugu temu i skreta e pa nju javnosti na aktuelne dru tvene probleme Nakon zavr etka svakog slede eg Blog dana svi tekstovi bi e objavljivani u elektronskim knjigama, koje e besplatno mo i da se preuzimaju sa Laguninog sajta.Autori tekstova Du an Miklja, Du an Veli kovi , Igor Marojevi , Milisav Popovi , Aleksandar Ili , Dejan Stojiljkovi , Dule Nedeljkovi , Ivana Mihi , Ana Vu kovi , Goran Skrobonja, Vule uri , Ma a Rebi , aklina Ki , Miomir Petrovi , Nikola Malovi , Mirjana ur evi , Lidija Klemen i , Ivana Kuzmanovi , eljko Obrenovi , Sa a Gajovi , Ivan Zlatkovi i Milos K Ili.Aleksandar Ili 10 maj 2011 godine
  Čista slika Srbije By Aleksandar Ilić,
  • [EPUB] ↠ Unlimited Ñ Čista slika Srbije : by Aleksandar Ilić ↠
   293 Aleksandar Ilić
  • thumbnail Title: [EPUB] ↠ Unlimited Ñ Čista slika Srbije : by Aleksandar Ilić ↠
   Posted by:Aleksandar Ilić
   Published :2019-05-06T11:52:25+00:00

  About "Aleksandar Ilić"

  1. Aleksandar Ilić

   Aleksandar Ili 1981 , prozni pisac Koautor je romana Srpski psiho 2007, Laguna izdanje na poljskom jeziku Serbski psycho 2011, Maximum, Krakov PR 2014, Laguna, Beograd je njegov prvi samostalni roman.

  672 thoughts on “Čista slika Srbije”


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *