57 km od Taškentu

57 km od Taškentu By Zuska Kepplová, km od Ta kentu Dve novely o expatoch u och ktor s ce ij mimo svoju domovinu no maj ancu pl nova ako bude vyzera zajtraj svet Vera a Henryk pri li do postsocialistickej Bratislavy vysvetli ako funguje dajne naj
 • Title: 57 km od Taškentu
 • Author: Zuska Kepplová
 • ISBN: 9788081080883
 • Page: 140
 • Format: Hardcover
 • 57 km od Taškentu By Zuska Kepplová, Dve novely o expatoch u och, ktor s ce ij mimo svoju domovinu, no maj ancu pl nova , ako bude vyzera zajtraj svet.Vera a Henryk pri li do postsocialistickej Bratislavy vysvetli , ako funguje dajne najlep z mo n ch svetov Bill, Zoli a bejby u ij v takto zariadenom svete rozprestieraj com sa od New Yorku cez Budape a k Ta kentu ale napriek tomu sa ajDve novely o expatoch u och, ktor s ce ij mimo svoju domovinu, no maj ancu pl nova , ako bude vyzera zajtraj svet.Vera a Henryk pri li do postsocialistickej Bratislavy vysvetli , ako funguje dajne najlep z mo n ch svetov Bill, Zoli a bejby u ij v takto zariadenom svete rozprestieraj com sa od New Yorku cez Budape a k Ta kentu ale napriek tomu sa aj oni zaoberaj pl novan m ide lneho mesta, lep ieho miesta pre ivot.Zuska Kepplov 1982 je lektorkou rodov ch akultur lnych t di , spisovate kou a publicistkou Moment lne p sob ako postdoktorandka na Masarykovej univerzite v Brne, ije v Bratislave Debutovala pr zou Buchty vabachom 2011 , za ktor z skala Cenu J na Johanidesa a Cenu Nad cie Tatra banky obidve v kateg rii mlad ch tvorcov , pr miu Ceny Ivana Kraska a bola zaraden medzi nomin cie na cenu Anasoft Litera.Do svojej najnov ej knihy zaradila dve novely SLO_ODA je mozaikovit rozpr vanie o za van slobody situovan do Bratislavy 90 tych rokov Znamen sloboda to, e maliar m e kone ne ma ova , o chce Alebo je to Ultra Hair Barbie, k blov telev zia a vlo ky s kr delkami Mo nos zjes nezdrav poch ku bez v itiek svedomia 57 km od Ta kentu sa odohr va v s asnej Budape ti B la alebo Bill, ako chcete, v ak tvrd , e v etko sa aj tak deje v New Yorku Po ne spechu na Wall Street teraz b va vo svojej detskej izbe na okraji Budape ti S priate om Zolim, ktor sa do mesta vr til pracovne, stret vaj tudentku antropol gie zo Srbska Spolo n as tr via v meste rozm an m nad in mi mestami.
  57 km od Taškentu By Zuska Kepplová,
  • UNLIMITED KINDLE × 57 km od Taškentu - by Zuska Kepplová
   140 Zuska Kepplová
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE × 57 km od Taškentu - by Zuska Kepplová
   Posted by:Zuska Kepplová
   Published :2019-02-06T13:09:19+00:00

  About "Zuska Kepplová"

  1. Zuska Kepplová

   Zuska Kepplov je prozai ka Jej debutov pr za Buchty vabachom 2011 z skala nomin ciu na Anasoft Literu 2012, pr miu Liter rneho fondu, cenu J na Johanidesa pre mlad ch tvorcov a tie cenu Tatra Banky v kateg rii mlad ch tvorcov V liter rnej s a i Poviedka 2005 zv azila s poviedkou Baladi ka o v kende Koncom roka 2013 jej vy la druh kniha 57 km od Ta kentu, v ktorej s dve novely o expatoch u och, ktor s ce ij mimo svoju domovinu, no maj ancu pl nova , ako bude vyzera zajtraj svet Vy tudovala dramaturgiu a scen ristiku na filmovej a telev znej fakulte V MU v Bratislave a na budape tianskej CEU Gender studies Je spoluzakladate kou port lu Literat.

  615 thoughts on “57 km od Taškentu”

  1. etlo se to p jemn , akor t je to ten typ knihy, kterou si za p r t dn v t inou nepamatujete, proto e se tam vlastn nic ned je Takov ta oby ejn ka dodennost nen patn , ale postavy hlavn v druh sti se motaly jenom kolem zk ho okruhu pocit , a to bylo trochu nudn.  2. Dva novely, Bratislava a Budape ako div prostredia bez luxusu a v edi, kde si m ete predstavova , e to je bud ci Berl n Kto nestretol expata, asi tomu neporozumie Najlep ie ak ste stretli tak ho, o si s m predstavuje seba ako pochode slobody a sna sa aj pri n v tev ch re taur ci toto tu vychov va Pomaran e a f a e bikaveru nap aj predpoklad, e Ni sa nemen s 151


  3. Prv novela fajn, sme rovnak gener cia s rovnak mi spomienkami a retro je teraz in.Druh rovnako ako posledn v Bucht ch sk r sklamanie, t to t ma ma plne m a Celkovo asi probl m v mojich o ak vaniach, Keplov pokra uje v t le a t mach z Buchiet, len u to nie je novinka


  4. Pr jemn vecnos Kepplovej zachyt va v ednos t ch situ cii, ktor ch s et tvor ist celkom jasn a detailn obraz o t me cudzieho a na eho V jej pr ze mi v ach ch ba em cia.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *