Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen)

Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) By Estera Żeromska, Japo ski Teatr Klasyczny Korzenie i metamorfozy tom n ky gen Japo ski teatr klasyczny Korzenie i metamorfozy jest pierwsz w Polsce monografi po wi con wszystkim gatunkom klasycznego teatru japo skiego od zarania do po owy XIX wieku Autorka wpisuj c je w szerok
 • Title: Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen)
 • Author: Estera Żeromska
 • ISBN: 9788374362221
 • Page: 178
 • Format: Hardcover
 • Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) By Estera Żeromska, Japo ski teatr klasyczny Korzenie i metamorfozy jest pierwsz w Polsce monografi po wi con wszystkim gatunkom klasycznego teatru japo skiego od zarania do po owy XIX wieku Autorka, wpisuj c je w szerokie konteksty religijne, historyczne i spo eczne, dociera do ich r de ukrytych mi dzy innymi w dawnych formach rytualnych i obyczajowych Stara si w ten spos b pom Japo ski teatr klasyczny Korzenie i metamorfozy jest pierwsz w Polsce monografi po wi con wszystkim gatunkom klasycznego teatru japo skiego od zarania do po owy XIX wieku Autorka, wpisuj c je w szerokie konteksty religijne, historyczne i spo eczne, dociera do ich r de ukrytych mi dzy innymi w dawnych formach rytualnych i obyczajowych Stara si w ten spos b pom c pochodz cemu z kr g w kultury Zachodu odbiorcy odczytywa skodyfikowane rodki wyrazu artystycznego i dostrzega w nich przejawy wra liwo ci Japo czyk w na pi kno w brzydocie, wsp istnienie wiat a i cienia, dobra i z a Wiele oryginalnych fotografii, rysunk w i map dope niaj cych tekst u atwia czytelnikowi przenoszenie si w czasie i przestrzeni, a zamieszczone tabele porz dkowanie r nych zagadnie.Publikacja sk ada si z dw ch tom w Pierwszy z nich jest po wi cony n i ky gen, drugi kabuki i bunraku W tomie pierwszym czytelnik poznaje genez , dzieje oraz charakterystyk powsta ych u progu XV wieku, integralnie z sob zwi zanych gatunk w n , ky gen , b d cych owocem redniowiecznej kultury samurajskiej.Ta pi knie napisana ksi ka zas uguje na uwag nie tylko znawc w kultury japo skiej, lecz tak e aktor w, re yser w, scenograf w, teatrolog w, kulturoznawc w, ka dego mi o nika teatru i sztuk plastycznych.
  Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) By Estera Żeromska,
  • [AZW] Ö Free Download  Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) : by Estera Żeromska ✓
   178 Estera Żeromska
  • thumbnail Title: [AZW] Ö Free Download  Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) : by Estera Żeromska ✓
   Posted by:Estera Żeromska
   Published :2020-02-18T14:26:29+00:00

  About "Estera Żeromska"

  1. Estera Żeromska

   Estera Żeromska Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen) book, this is one of the most wanted Estera Żeromska author readers around the world.

  459 thoughts on “Japoński Teatr Klasyczny - Korzenie i metamorfozy (tom 1, nō, kyōgen)”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *