Pani Dobrego Znaku

Pani Dobrego Znaku By Feliks W. Kres, Pani Dobrego Znaku Pani Dobrego Znaku zabiera czytelnika do Szereru a w a ciwie do Dartanu a jeszcze w a ciwiej do Puszczy Bukowej gdzie pojawi a si nagle i znik d tytu owa Pani Sey Aye Ezena Kr o niej legendy e je
 • Title: Pani Dobrego Znaku
 • Author: Feliks W. Kres
 • ISBN: 9788364416682
 • Page: 233
 • Format: ebook
 • Pani Dobrego Znaku By Feliks W. Kres, Pani Dobrego Znaku zabiera czytelnika do Szereru, a w a ciwie do Dartanu, a jeszcze w a ciwiej do Puszczy Bukowej, gdzie pojawi a si nagle i znik d tytu owa Pani Sey Aye, Ezena Kr o niej legendy, e jest wcieleniem Rollayny, najstarszej C ry Szernii, kt ra przyby a, by zn w kr lowa w Dartanie I tak do ko ca nie wiadomo czy by o to tylko marzeniem ksi cia Lewina, kt Pani Dobrego Znaku zabiera czytelnika do Szereru, a w a ciwie do Dartanu, a jeszcze w a ciwiej do Puszczy Bukowej, gdzie pojawi a si nagle i znik d tytu owa Pani Sey Aye, Ezena Kr o niej legendy, e jest wcieleniem Rollayny, najstarszej C ry Szernii, kt ra przyby a, by zn w kr lowa w Dartanie I tak do ko ca nie wiadomo czy by o to tylko marzeniem ksi cia Lewina, kt ry po lubi praczk dostrzeg szy w niej Szer czy mo e stanowi to prawd Nie ta zagadka jednak trzyma czytelnika w najwi kszym napi ciu Wraz z krain Szereru wy aniaj c si na kolejnych stronach powie ci wchodzi on bowiem poma u w wiat pa acowych intryg, politycznych uk ad w i spisk w
  Pani Dobrego Znaku By Feliks W. Kres,
  • [MOBI] ↠ Pani Dobrego Znaku | By ✓ Feliks W. Kres
   233 Feliks W. Kres
  • thumbnail Title: [MOBI] ↠ Pani Dobrego Znaku | By ✓ Feliks W. Kres
   Posted by:Feliks W. Kres
   Published :2020-03-23T00:55:25+00:00

  About "Feliks W. Kres"

  1. Feliks W. Kres

   Born Witold Chmielecki in 1966

  977 thoughts on “Pani Dobrego Znaku”

  1. Czwarta z cz ci cyklu Ksi gi Ca o ci , jak za pierwszym czytaniem te wieki temu bo niemal 2 dekady niebawem, nadal pozostawia nieodparte wra enie, e jest t bodaj najszcz liwsz cz ci cyklu, z najmniejsz doz fantastycznej magii sklejaj cej unikalny wiat Szereru i z jednocze nie najwi kszym wp ywem zwyk ych ludzi w zmaganiach maj cych wp yw na drobny region Puszczy Bukowej, po cz ci odizolowanej i ma o poci gaj cej posiad o ci ksi cia K.B.I.Lewina, pana Sey Aye, kt ry przed odej ciem ze wiata Szere [...]


  2. Pani Dobrego Znaku to czwarta cz Ksi gi Ca o ci W odr nieniu od wielu innych autor w, Kres nie pod a w tej sadze za losami wci tych samych bohater w Ka da z dotychczasowych ksi ek opowiada histori z pozoru nie zwi zan z poprzednimi Jednak w czwartym tomie wszystko zaczyna nabiera sensu a mozaika zaczyna si powoli uk ada w sp jn ca o Widzimy wiat Szerni, w kt rym stary porz dek sk ania si ku upadkowi Pojawiaj si te niekt re z postaci, jakie pojawi y si wcze niej, cho wi kszo odgrywa role drugopla [...]


  3. Najmniej kresowa z ksi ek Kresa Nie a tak skupiona na charakterach i losach jednostki, nie tak mroczna i dobitna Nadal mamy ciekawy wiat, interesuj ce postacie, ale jako dzia ania wojenne na szerok skal i wielka polityka nie przypad y mi tak do gustu Odnios em wra enie, e bitwom, manewrom i przemarszom po wi cono nieco zbyt wiele miejsca Ponad 700 stron i tak czyta o si do szybko, ale nie wci gn o i porwa o mnie tak jak poprzednie cz ci.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *