Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri

Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri By Hakan Akpınar, Derin Fedailer Gayr resmi Tabanca leri Elinizde tuttu unuz bu kitap T rk derin devletinin kurulu unu ve faaliyetlerini anlat yor Osmanl devletinin son y llar nda Enver Pa a taraf ndan Do u leri Dairesi ad yla Harbiye Nezareti i inde gayr
 • Title: Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri
 • Author: Hakan Akpınar
 • ISBN: 9786059113755
 • Page: 248
 • Format: Paperback
 • Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri By Hakan Akpınar, Elinizde tuttu unuz bu kitap, T rk derin devletinin kurulu unu ve faaliyetlerini anlat yor Osmanl devletinin son y llar nda Enver Pa a taraf ndan Do u leri Dairesi ad yla Harbiye Nezareti i inde gayr resmi olarak kurulan Te kilat Mahsusa , T rk derin devletinin ilk n vesidir Kitap, bu derin n venin ana akt rleri olan ttihat fedailerin d zenledi i siyasi suikElinizde tuttu unuz bu kitap, T rk derin devletinin kurulu unu ve faaliyetlerini anlat yor Osmanl devletinin son y llar nda Enver Pa a taraf ndan Do u leri Dairesi ad yla Harbiye Nezareti i inde gayr resmi olarak kurulan Te kilat Mahsusa , T rk derin devletinin ilk n vesidir Kitap, bu derin n venin ana akt rleri olan ttihat fedailerin d zenledi i siyasi suikastlar ile baz faili me hul cinayetlere de k tutuyor.Me rutiyet devrinde gazeteciyi ld ren ttihat fedailer kimlerdi lg n komitac Yakup Cemil ni in kur una dizildi Te kilat Mahsusa y neticilerinden Ku uba E ref ile ngiliz Ajan Arabistanl Lawrence nerede kar la t lar, neler konu tular Enver Pa a, Sultan Abd lhamid in elini neden pt ttihat ve Terakki Cemiyeti liderleri yurt d na ni in ka t lar Nas l ld ler Turan idealinin pe inde can veren Enver Pa a, kendisini Anadolu ya sokmayan Mustafa Kemal Pa a y hangi s zlerle tehdit etti Mustafa Kemal Pa a, zmir Suikast nda kendisini ld rmek isteyen ttihat larla nas l hesapla t ttihat lar n siyasi emanet isi Kara Kemal in ba na ne geldi Fedailerin dara ac ndaki son s zleri neler oldu B t n bu sorular n cevaplar n , polisiye bir roman tad yla kaleme al nan Derin Fedailer de bulacaks n z
  Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri By Hakan Akpınar,
  • [E-Book] ↠ Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri | By ↠ Hakan Akpınar
   248 Hakan Akpınar
  • thumbnail Title: [E-Book] ↠ Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri | By ↠ Hakan Akpınar
   Posted by:Hakan Akpınar
   Published :2020-01-22T15:26:54+00:00

  About "Hakan Akpınar"

  1. Hakan Akpınar

   Hakan Akpınar Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri book, this is one of the most wanted Hakan Akpınar author readers around the world.

  748 thoughts on “Derin Fedailer: Gayrıresmi Tabanca İşleri”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *