Kırık Hayatlar

Kırık Hayatlar By Halid Ziya Uşaklıgil, K r k Hayatlar K r k Hayatlar Halid Ziya U akl gil in Servet i F nun Edebiyat d neminde kaleme ald son roman d r K r k Hayatlar da yazar n aile kurumunun kutsall yaln zl n y pratan ac s kar s ndaki alternatif d
 • Title: Kırık Hayatlar
 • Author: Halid Ziya Uşaklıgil
 • ISBN: 9789754472257
 • Page: 146
 • Format: Paperback
 • Kırık Hayatlar By Halid Ziya Uşaklıgil, K r k Hayatlar, Halid Ziya U akl gil in Servet i F nun Edebiyat d neminde kaleme ald son roman d r K r k Hayatlar da, yazar n, aile kurumunun kutsall , yaln zl n y pratan ac s kar s ndaki alternatif duru u, evlenme y ntemleri, gelenekler, e se iminde aile bask s , kom uluk ili kileri vb konulardaki dikkatlerini g rmek m mk nd r i e ge mi e itli ya am hikK r k Hayatlar, Halid Ziya U akl gil in Servet i F nun Edebiyat d neminde kaleme ald son roman d r K r k Hayatlar da, yazar n, aile kurumunun kutsall , yaln zl n y pratan ac s kar s ndaki alternatif duru u, evlenme y ntemleri, gelenekler, e se iminde aile bask s , kom uluk ili kileri vb konulardaki dikkatlerini g rmek m mk nd r i e ge mi e itli ya am hikayelerinin verili indeki okuru yormayan d zen, eseri ba ar l k lmaktad r.K r k Hayatlar, hem tutku, ac , nefret vb bireysel duygular , hem de toplumsal bir kurum olarak aileyi ve toplum ya am ndaki aksakl klar sorgulayan bir eserdir Eserin bireysel ve toplumsal d zlemde farkl okumalara olanak veren bu ok y nl l , ba lang ta tek bir ailenin ya am ndan yola karak herkesi ilgilendirecek incelikleri b t nc l bir yakla mla yakalay vermesi onu okunmaya de er k lar.
  Kırık Hayatlar By Halid Ziya Uşaklıgil,
  • [EPUB] ☆ Kırık Hayatlar | by ✓ Halid Ziya Uşaklıgil
   146 Halid Ziya Uşaklıgil
  • thumbnail Title: [EPUB] ☆ Kırık Hayatlar | by ✓ Halid Ziya Uşaklıgil
   Posted by:Halid Ziya Uşaklıgil
   Published :2020-01-19T04:29:26+00:00

  About "Halid Ziya Uşaklıgil"

  1. Halid Ziya Uşaklıgil

   Halid Ziya U akl gil was born in Istanbul in 1865 He went to primary school and then attended the secondary school Fatih Rustiyesi in the same city His family moved to Izmir in 1879 He completed his secondary education in Izmir attending the school which now is known as Izmir Atat rk Lisesi He later attended a Christian school to learn French where he completed his first translation works.U akl gil founded the newspaper Hizmet in 1886 After 1896 his works were published in the Turkish literary journal Servet i f n n, known for its adoption of European literary styles.When his novel K r k Hayatlar Broken Lives was censored by the Ottoman Regime in 1901 he stopped publishing novels Broken Lives could only be published in 1923 after the creation of modern Turkey.U akl gil s early style is based closely on French Romanticism and most of his novels deal with unfulfilled love His work is distinguished from contemporary Turkish literature by its concrete form and creates its own artistic language through the use of Persian and Arabic loanwords.In his later years the writer moved to the village of San Stefano near Istanbul In 1926, when a new law imposed to give a Turkish name to each community, he suggested to give to the village its present name of Ye ilk y

  953 thoughts on “Kırık Hayatlar”

  1. 19 y zy l aile yap s n anlatan s r kleyici bir roman nl doktorun a k , kom ular ile ili kilerini anlatan bir klasik nsanlar n hayatlar nda ke ke demeden nce kararl ad mlar atabilmesine rnek te kil eden bir hikaye


  2. Halit Ziya U akl gil in roman 1924 mer Behi , evine ve biri yedi, biri iki ya nda k zlar na ba l bir doktordur Zaman n kibar ge inen, yozla m ailelerinden birinin k k k z Neyyir, doktoru ayart r Yuvas yla bu gizli ili ki aras nda bocalayan doktor, k k k z Leyl n n menenjitten lmesini manevi bir uyarma sayarak bu su lu ba kopar r, evine ve kar s Vedide ye d ner.


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *