Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979

Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979 By Mine Söğüt, ahbaz n Harikul de Y l y l ger ekten de g r nd gibi Ocak Pazartesi g n ba lay p Aral k Pazartesi g n m bitti a o y l ya ananlara bug n bakt m zda sadece Eyl l e varan s reci mi g rmeliyiz Eyl l s
 • Title: Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979
 • Author: Mine Söğüt
 • ISBN: 9789750812286
 • Page: 383
 • Format: Paperback
 • Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979 By Mine Söğüt, 1979 y l , ger ekten de g r nd gibi, 1 Ocak Pazartesi g n ba lay p 31 Aral k Pazartesi g n m bitti 1979 a, o y l ya ananlara, bug n bakt m zda, sadece 12 Eyl l e varan s reci mi g rmeliyiz, 12 Eyl l sonras n m ahbaz, bir taraftan ya ad o harikulade y l , 1979 u anlat yor, bir taraftan da b t n bu sorular sorduruyor bize Mine S g t yeni roman ahbaz n1979 y l , ger ekten de g r nd gibi, 1 Ocak Pazartesi g n ba lay p 31 Aral k Pazartesi g n m bitti 1979 a, o y l ya ananlara, bug n bakt m zda, sadece 12 Eyl l e varan s reci mi g rmeliyiz, 12 Eyl l sonras n m ahbaz, bir taraftan ya ad o harikulade y l , 1979 u anlat yor, bir taraftan da b t n bu sorular sorduruyor bize Mine S g t yeni roman ahbaz n Harikulade Y l 1979 da, ya ananlar n yaz lanlardan daha kurmaca, hayat n iddetinin yaz n n hayal bile edemeyece i kadar u ta olabilece ini g steriyor.
  Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979 By Mine Söğüt,
  • [✓ Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979 || ↠ PDF Read by ↠ Mine Söğüt]
   383 Mine Söğüt
  • thumbnail Title: [✓ Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979 || ↠ PDF Read by ↠ Mine Söğüt]
   Posted by:Mine Söğüt
   Published :2020-01-08T17:28:09+00:00

  About "Mine Söğüt"

  1. Mine Söğüt

   Mine S t 1968, stanbul , T rk gazeteci, yazar.Babas bir deniz subay olan Mine S t, orta renimini Kad k y K z Lisesi inde tamamlad 1985 y l nda babas n kaybetti Ayn y l stanbul niversitesi Latin Dili ve Edebiyat b l m nde girdi.Gazetecili e 1990 y l nda G ne Gazetesi nde ba lad , nsan Haklar Servisi nde muhabirlik yapt G ne Gazetesi nin kapanmas ndan sonra Tempo Dergisi ve Yeni Y zy l gazetesinde al t.1993 y l nda T rkiye Gazeteciler Cemiyeti nin d zenledi i yar mada, Haber dal nda mansiyon ald 1996 2000 y llar aras nda Haberci adl televizyon belgeselinin metin yazarl n yapt 1999 2001 y llar nda k z dergisinde yazd yaz larla tan nd Profesyonel gazetecili i b rakan S t, 2001 2005 y llar aras nda Cihangir Postas adl yerel bir gazetenin g n ll edit rl n yapt.Karikat rist Bahad r Baruter ile evlidir.

  864 thoughts on “Şahbaz'ın Harikulâde Yılı 1979”

  1. ok vurucu ve etkileyici bir kitapt , 12 Eyl l ncesini t m karanl ile okuyucunun i ine i liyor T ylerim diken diken okudum, politik bir kitap bekliyordum fakat apolitik bir bi imde sadece insan n vah etini g z n ne sermi ve bunu ok ba ar l bir bi imde yapm Masal dinler gibi dinliyoruz ahbaz ve harikulade y l n , bir daha ya anmaz diye umarak bir daha bir daha bir daha ya anaca n bilerek Ger eklerin en dibine girmeye al t m Ger ekler zerine fazla giderseniz kendili inden masala d n yorlar Demi Min [...]


  2. ahbaz, kabusum oldu d n gece Ve ba rarak uyand m uykudan ilk defa 1979 y l nda, mr m n ilk bahar nda, tam 17 ya nda, ne ya ad m, neye tan kl k ettiyse d k ld kuca ma arp c , yo un, cesur, ayk r ve ok ustaca kurgulanm bir roman okudum Bir gazeteci titizli iyle haz rlanm 79 Almana , ola an st ba ar l bir yk ye d n t r lm Fazla s ze gerek yok iddetle tavsiye ederim Evet baz sat rlar okurken rahats z olacaks n z ahbaz n Harkulade Y l 1979 Mine S t Nam k Somel 24 Haziran 2016 Ankara namiksomel


  3. Mine S t bu sene okumaya ba lad m bir yazar, uslubunu genel olarak sevdi imi s ylemeliyim Bu kitaba 3 vermem tamamen i eri in yoruculu u ile ilgiliKitap 2 k s mdan olu uyor lk k s m roman ikinci k s m ise almanak.Roman k sm ahbaz arac l ile biraz masals karanl k bir ekilde e itli karakterlerin zelinde ama lke i ersinde olup biten iddet olaylar n anlat yor.S32 A ta bile yer yok bu evde a t n s zleri ne dese yetmeyecek S180 Karakollarda sorguya ekilen k c k ocuklardan Hakk n arayan herkes anar ist [...]  4. 1979 y l bir roman i in bile ok a r y kl zellikle roman n ba lang c nda s rekli kendini tekrarlayan iddet hikayeleri benim i in olduk a yorucuydu fakat bu yorgunlu un ahbaz n y l na kar mak i in en gerekli his oldu unu roman n ilerleyen k s mlar nda anl yorsunuz.Bir travma roman olmas na ra men zellikle ikinci yar s ndan itibaren d ncenin de duygunun g lgesinden kurtulup s k s k sahne al yor olmas , bu roman o u t revinden daha anlaml bir noktaya ta yor ve bence okunmaya de er k l yor ahbaz n ka [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *